SÀN GỖ MAXLOCK – M4088

SÀN GỖ MAXLOCK – M4088

– Tiêu chuẩn châu Âu.

– Tiêu chuẩn : AC3

– Kích thước: 1218mm x 198mm x 8mm, 10 tấm/hộp = 2,412 m2