GIẤY DÁN TƯỜNG GIẢ XI MĂNG

 • Al01

  ❇ Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường Hàn Quốc:
  – Bề mặt phủ vinyl
  – Không phai màu, bạc màu
  – Chống thấm, chống rêu mốc.
  – Chống trầy xước
  – Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  – Khả năng chịu kiềm, axit
  – Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  – Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  – Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng
  ❇ Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm)

 • Al02

  ❇ Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường Hàn Quốc:
  – Bề mặt phủ vinyl
  – Không phai màu, bạc màu
  – Chống thấm, chống rêu mốc.
  – Chống trầy xước
  – Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  – Khả năng chịu kiềm, axit
  – Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  – Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  – Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng
  ❇ Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm)

 • Al03

  ❇ Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường Hàn Quốc:
  – Bề mặt phủ vinyl
  – Không phai màu, bạc màu
  – Chống thấm, chống rêu mốc.
  – Chống trầy xước
  – Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  – Khả năng chịu kiềm, axit
  – Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  – Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  – Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng
  ❇ Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm)

 • Al04

  ❇ Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường Hàn Quốc:
  – Bề mặt phủ vinyl
  – Không phai màu, bạc màu
  – Chống thấm, chống rêu mốc.
  – Chống trầy xước
  – Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  – Khả năng chịu kiềm, axit
  – Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  – Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  – Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng
  ❇ Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm)

 • Au01

  ❇ Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường Hàn Quốc:
  – Bề mặt phủ vinyl
  – Không phai màu, bạc màu
  – Chống thấm, chống rêu mốc.
  – Chống trầy xước
  – Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  – Khả năng chịu kiềm, axit
  – Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  – Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  – Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng
  ❇ Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm)

 • Au02

  ❇ Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường Hàn Quốc:
  – Bề mặt phủ vinyl
  – Không phai màu, bạc màu
  – Chống thấm, chống rêu mốc.
  – Chống trầy xước
  – Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  – Khả năng chịu kiềm, axit
  – Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  – Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  – Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng
  ❇ Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm)

 • Fiore 81274-2

  Quy cách: 106cm x 15.6m = 16.5m2
  Đặc tính của Giấy Dán Tường:
  Bề mặt phủ clemastic
  Không phai mầu bạc mầu.
  Chống thấm, chống rêu mốc.
  Chống trầy xước
  Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  Khả năng chịu kiềm, axit
  Thân thiện với môi trường, khí hậu, không độc hại
  Tiết kiệm nguyên liệu
  Thi công nhanh gọn, sạch sẽ
  Độ bám dính cao với keo khi thi công riêng

  Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động , tường thấm).

 • Fiore 81274-3

  ❇️ Quy cách: 1.06m x 15.6m = 16.5m2
  ❇️ Bề mặt phủ vinyl chống thấm, chống trầy xước
  ❇️ Không phai màu, bạc màu
  ❇️ Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  ❇️ Thân thiện với môi trường, không độc hại
  ❇️ Độ bám dính cao
  ❇️ Thi công nhanh gọn, sạch sẽ

  Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm).

 • Fiore 81276-1

  ❇️ Quy cách: 1.06m x 15.6m = 16.5m2
  ❇️ Bề mặt phủ vinyl chống thấm, chống trầy xước
  ❇️ Không phai màu, bạc màu
  ❇️ Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  ❇️ Thân thiện với môi trường, không độc hại
  ❇️ Độ bám dính cao
  ❇️ Thi công nhanh gọn, sạch sẽ

  Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm).

 • Fiore 81276-2

  ❇️ Quy cách: 1.06m x 15.6m = 16.5m2
  ❇️ Bề mặt phủ vinyl chống thấm, chống trầy xước
  ❇️ Không phai màu, bạc màu
  ❇️ Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  ❇️ Thân thiện với môi trường, không độc hại
  ❇️ Độ bám dính cao
  ❇️ Thi công nhanh gọn, sạch sẽ

  Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm).

 • Fiore 81276-3

  ❇️ Quy cách: 1.06m x 15.6m = 16.5m2
  ❇️ Bề mặt phủ vinyl chống thấm, chống trầy xước
  ❇️ Không phai màu, bạc màu
  ❇️ Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.
  ❇️ Thân thiện với môi trường, không độc hại
  ❇️ Độ bám dính cao
  ❇️ Thi công nhanh gọn, sạch sẽ

  Điều kiện bảo hành:
  Sản phẩm được bảo hành 01 năm. (Chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật thi công, lỗi nhà sản xuất. Không bảo hành do vật nhọn tác động, tường thấm).