DECAL DÁN KÍNH

♻️ Quy cách: 0.9m x 50m

♻️ Đơn giá: 30.000 -> 35.000/ 1 mét dài tuỳ mẫu( có cắt lẻ)