- THẢM TRẢI SÀN NEW WALL STREET

– KHỔ/WIDTH: 3.66M
– DÀI/LENGTH: 40M
– XUẤT XỨ/MADE IN: INDONESIA
– TRỌNG LƯỢNG/PILE WEIGHT: 1-1.3kg/m2
– ĐỘ DÀY/HEIGHT: 4.5MM
– CHẤT LIỆU/PILE CONTENT: 100%PP
– KIỂU DỆT/ASPECT: Móc vòng/ LOOP PILE