- THẢM TRẢI SÀN MEMORY

KHỔ/WIDTH: 4M
– DÀI/LENGTH: 40M
– XUẤT XỨ/MADE IN: SAUDI ARABIA
– TRỌNG LƯỢNG/PILE WEIGHT: 1-1.3kg/m2
– ĐỘ DÀY/HEIGHT: 3-4mm
– CHẤT LIỆU/PILE CONTENT: 100%PP
– KIỂU DỆT/ASPECT:Móc vòng/ LOOP PILE
– P:110