THẢM NỈ SỌC

THẢM NỈ SỌC

KHỔ/WIDTH: 2M
DÀI/LENGTH: 50M
XUẤT XỨ/MADE IN: TQ/CHINA
TRỌNG LƯỢNG/PILE WEIGHT: 280G/M2
ĐỘ DÀY/HEIGHT: 3MM
CHẤT LIỆU/PILE CONTENT: 100%PP
KIỂU DỆT/ASPECT: Mặt cắt

Danh mục: